Publications

SMI Монголд Танилцуулга

Published by: CSRM

Күинсландын Их Сургуулийн харъяа Тогтвортой Эрдэс Баялгийн Хүрээлэн (ТЭБХ) буюу The Sustainable Minerals Institute (SMI) нь эрдэс баялгийн салбарын тогтвортой хөгжлийн чиглэлээрэрдэм шинжилгээ, сургалтын цогц үйл ажиллагаа явуулдаг дэлхийн хамгийн том байгууллагуудын нэг юм. Манай хүрээлэнд тус их сургуулийн Инженер, Шинжлэх Ухаан, Бизнес, Эрүүл Мэндийн салбар сургуулиудад давхардсан харъяалал бүхий судлаачдыг оролцуулан нийт 400 гаруй сургалт, эрдэм шинжилгээний ажилтан ажиллаж, мөн 150 гаруй оюутнууд магистр болон докторын хөтөлбөрт суралцаж байна. Манай үйл ажиллагаа геологи хайгуулаас эхлээд уурхайлсан газрын нөхөн сэргээлт хүртэл эрдэс баялагийн салбарын бүхий л үе шатуудыг хамардаг.